Dalängen

 


Anno 1773
Enkelstuga, 40m2

Dalängen lämpar sig för dig som vill ha ett klassiskt svenskt torp. Fly vardagens vedermödor och känn hur lugnet kommer över dig i samma stund som du kliver över tröskeln in till denna lilla pärla. I grundutförandet inrymmer stugan ett stort bondkök med fönster åt tre väderstreck, en trivsam sovkammare, och utrymme för dusch och toalett. Önskas mer utrymme finns det möjlighet att höja huset med några timmervarv för att på så vis få en inredningsbar övervåning. Man kan också omvandla huset till en parstuga genom att förlänga det i husets längdriktning.

Enkelstugan är sinnebilden för det svenska torpet och var vanligt förekommande på mindre bondgårdar och torpställen från 1700-talets mitt och framåt. Huset dök dock först upp under medeltiden och kom till en början att bl.a nyttjas för prästgårdar och andra ämbetsmannaboställen. Påbud från kronan och ändrade förordningar under 1700-talet bidrog till den ökade spridningen bland allmogen. Bland annat tilläts mindre hemman vid arvsdelningar och på dessa
var man då inte tvungen att hålla sig med gäststuga, vilket var till enkelstugans fördel. Det var inte heller helt ovanligt att en parstuga delades i två vid dessa arvsskiften. Men främst är 1800-talet enkelstugans århundrade då den helt kom att dominera bebyggelsen på landet.

Dalängen var ett dagsverkstorp under Klefva säteri i Södermanland och beboddes under de första fyrtio åren av torparen Anders Nilsson och hans hustru Maria Andersdotter. Livet som dagsverkstorpare var ofta slitsamt och eftersom torparen själv inte ägde den mark han brukade var han bunden till att göra dagsverken hos markägaren. År 1913 friköptes Dalängen av jordbruksarbetaren Oskar Karlsson för en summa av 7000 kronor.