Echstedtska lusthuset

 


Anno 1764
Paviljong, 15m2

Denna byggnad blir ett ståndsmässigt tillägg till gårdsmiljön oavsett om den ställs framför ett soldattorp eller en herrgård. Perfekt för dig som är i behov av ett extra utrymme till förråd, tvättstuga, bastu, eller kanske som ett lusthus i trädgården. Varför inte låta nästa kräftskiva äga rum i paviljongen? Byggnaden, som kan fås med brädtak, spåntak eller enkupigt tegel, klarar sig bra i ensam majestät men gör sig kanske allra bäst som flygelbyggnad tillsammans med en identisk tvilling.

Paviljonger har i flera århundraden prytt våra trädgårdar och parker, och för sina ägare skapat ett andrum för nöje och rekreation. Till en början, under 1600-talet, integrerade i grönskan som ett spaljéhus eller en berså, för att under 1700-talet nå sin arkitektoniska höjdpunkt med pilastrar, kolonner och karnissvängda takfall. Den kvadratiska flygelbyggnaden med tälttak är ett typiskt karolinskt stildrag och återfinns på många större gods och gårdar uppförda under 1600- och 1700-talen. Dessa präglas ofta, i både placering och utförande, av prydlig symmetri.

Denna förlaga finns i två identiska exemplar och flankerar varsin gavel på von Echstedtska gården i Värmland; det ena som lusthus och det andra som hemlighus. Lusthuset nyttjades för umgänge, spel och förtäring. Hemlighuset har rykte om sig att vara ett av vårt lands vackraste, mycket på grund av de fantastiska takmålningarna i taklanterninen föreställande herr och fru Echstedt sittandes i samma ställning som betraktaren själv förväntades befinna sig i. Även lusthuset har motsvarande takmålningar men av en mer trädgårdsbetonad karaktär.