Handhyvlad väggpanel, linoljefärg, renoverad vedspis, framtaget ursprungligt golv och tak.

About the author