Salsbyggnad i Sörmland från 1793 med omfattande timmerlagningar. Över 120 löpmeter nytt timmer.

About the author