Sädesmagasin från 1773 som demonterades ner till minsta spik för att sedan återuppföras på samma plats i renoverat skick.

About the author