Skärgårdstorp från 1800 med ny panel och återbrukad dörr.

About the author