Väderkvarn från 1816 fick nytt brädtak, ny vridstång och allmän översyn.

About the author