Sörmländsk Sjöbod

 


Anno 1815
Parbod, 18m2

För dig som har en fastighet i anslutning till sjö eller hav är denna lilla stuga en möjlighet att ytterligare öka lyckan. Saknar du sjötomt kan du glädja dig åt att hustypen passar bra även långt ifrån ljudet av motorbåtar. De tjärade dörrarna ger en härlig doft oavsett om du inreder stugan som bastu, gäststuga eller verktygsförråd.

Parbod med utskjutande tak över ingångssidan har lång tradition över nästan hela vårt land och har ofta nyttjats som förvaringsbod för mat och kläder eller som sängbod. Hustypen är med andra ord ingen renodlad sjöbod utan har traditionellt långt bredare användningsområde. Ett av de mer kända exemplaren är ett av våra äldsta timmerhus, kyrkhärbret i Älvdalen daterat till 1285.

Vår förlaga är ett hus i Sörmlands östra skärgård som vi räddade från förfall för ett antal år sedan. Huset står vid sjökanten på ett gammalt skärgårdshemman och har allt sedan byggåret tjänstgjort som förvaringsbod för fiskeredskap. Det finns idag inte många stråtak kvar i vår skärgård men var för hundra år sedan allmänt förekommande på sjöbodar och andra uthus. Inte heller detta hus hade sin ursprungliga taktäckning kvar men uppvisar dock tydliga spår efter rafterna som en gång bar upp vassen.